Powrót do listy

WYKAZ OFERT PRACY NA STANOWISKU: STANOWISKO KIEROWNICZE

CZYM ZAJMUJE SIĘ KIEROWNIK ZESPOŁU DORADCÓW?

Kierownik zespołu doradców jak nazwa stanowiska wskazuje zarządza swoim zespołem doradców klienta. Jest to najczęściej zespół 8-12 osób, które współpracują z nami w różnym zakresie czasowym. Będziesz odpowiedzialny za nadzorowanie ich pracy oraz rozliczanie ich z osiąganych wyników.

Praca kierownika zespołu doradców to głównie praca terenowa. Poza zarządzaniem zespołem doradców będziesz również odwiedzał klientów oraz wspierał swoich doradców w kontaktach z klientami.

Do Twoich zadań należeć będzie również rekrutacja nowych doradców. Wspieramy ten proces – otrzymasz od nas zgłoszenia kandydatów do pracy. Wdrożyliśmy również system poleceń do pracy pomiędzy doradcami, za który płacimy.

Po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacji, będziesz musiał wdrożyć nowego doradcę do pracy. To będzie Twój najtrudniejszy okres. Zasada jest jednak prosta – im więcej czasu poświęcisz na wdrożenie, tym większe profity zbierzesz w przyszłości.

Jeżeli uda się Tobie zbudować dobrą relację ze swoimi doradcami, odwdzięczą się Tobie pomocą w realizacji celów i zadań.

 

KIM SĄ NASI KIEROWNICY ZESPOŁU DORADCÓW?

Wielu naszych kierowników pracuje z nami od początku firmy. Wielu awansowało ze stanowiska doradcy. Ponad połowa z nich to kobiety. Są tacy, którzy sięgają już emerytury.

Twoje wcześniejsze doświadczenie zawodowe nie jest dla nas szczególnie ważne. Najważniejszą umiejętnością jest nawiązywanie relacji z ludźmi oraz umiejętność organizacji pracy własnej.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Kierownicy zespołu doradców zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę w systemie zadaniowym. Co to dla Ciebie oznacza? Nie interesuje nas w jakich godzinach pracujesz, ani czy w trakcie dnia pracy pojechałeś załatwić prywatne sprawy na mieście. Sam musisz zorganizować dzień swojej pracy i pilnować realizacji zadań. Dla nas ważny jest wynik jaki osiągniesz.

 

WYNAGRODZENIE

Mamy jasną i czytelną siatkę wynagrodzeń, równą dla wszystkich kierowników. Co będzie się składało na Twoje wynagrodzenie?

 • PODSTAWA – która jest taka sama dla wszystkich kierowników zespołu doradców.
 • DODATEK OD LICZBY KLIENTÓW – uzależniony od liczby klientów obsługujesz – im więcej klientów tym większe dodatki. Zasada jest prosta – jeśli zarabia firma – to Ty również.
 • DODATEK OD LICZBY DORADCÓW – im większa grupa handlowców, tym większe Twoje wynagrodzenie.
 • PREMIE – ich wysokość jest określona w procedurze premii (czyli nie zależy ona od „widzimisię” Twojego przełożonego, ale jest ściśle uzależniona od Twoich wyników).
 • NAGRODY PIENIĘŻNE W KONKURSACH ogólnopolskich oraz indywidualnych – mogą one stanowić nawet do 40% Twojego wynagrodzenia.
 • Z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie GUS-u, wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 5662,53 zł brutto. Średnia wynagrodzeń uzyskanych przez naszych kierowników za 2021 r wynosiła ok 8200 zł brutto/msc.

   

  DLACZEGO WARTO U NAS PRACOWAĆ?

 • ZADANIOWY CZAS PRACY – sam decydujesz gdzie i jak długo pracujesz. W trakcie dnia możesz załatwiać swoje prywatne sprawy. Dla nas najważniejszy jest osiągany przez Ciebie wynik, a nie czas i miejsce w jakim go osiągniesz.
 • SYSTEM PREMIOWY – gwarantowaną podstawą wynagrodzenia możesz powiększyć o dodatkowe premie. Średnio stanowią one 50% Twojego wynagrodzenia.
 • TELEFON – otrzymasz od nas smartfon, z którego będziesz mógł wykonywać połączenia również w celach prywatnych.
 • SAMOCHÓD SŁUŻBOWY – obecnie nasi kierownicy korzystają ze służbowych samochodów Skoda Fabia. Flotę wymieniamy co trzy lata. Po złożeniu stosownej deklaracji na potrzeby Urzędu Skarbowego będziesz mógł podróżować samochodem w ramach limitu również prywatnie.
 • PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA – możesz skorzystać z prywatnej opieki medycznej w sieci Medicover. Masz możliwość wykupu pakietu rodzinnego, który obejmie opieką również Twoich domowników.
 • UBEZPIECZENIE GRUPOWE – masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.
 • KARTA MULTISPORT – dbamy również o Twoją kondycję fizyczną. Przy symbolicznej dopłacie otrzymasz kartę Multisport.
 • SZKOLENIA I ROZWÓJ –będziesz miał dostęp do platformy e-learningowej, gdzie zamieszczone są kursy dla naszych doradców oraz kierowników. Dodatkowo organizujemy szkolenia stacjonarne w naszych oddziałach.
 •  

  KULTURA PRACY

  Jesteśmy dużą firmą o rozproszonej strukturze. Działamy w oparciu o wewnętrzny Kodeks Postępowania, który został powołany, aby ułatwić wszystkim pracownikom odnalezienie się w wielu złożonych sytuacjach zawodowych oraz aby uczynić przejrzystymi zasady podejmowania codziennych decyzji. Kilka lat temu wdrożyliśmy w naszej organizacji procedurę dotycząca przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji. Została również powołana funkcja Rzecznika Pracowników. Staramy się zapewnić wszystkim naszym pracownikom komfortowe i dobre warunki pracy.

   
   
  Zainteresowany/a?
  Wypełnij formularz rekrutacyjny i poczekaj na kontakt z naszej strony.
  Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

  Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
  Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

  • Podstawy prawne umowy pożyczki
  Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
   
  Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
  • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
  • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
  • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
  • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
  • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
  • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

  Kredytodawca - regulacje prawne

  Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

  Obowiązki informacyjne kredytodawcy

  Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

  • Reprezentatywny przykład

  Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

  • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

  Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

  Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

  Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
  • Pilnuj dat
   W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
  • Sprawdź nie tylko RRSO
   Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
  • Nie daj się złapać na promocje
   Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
  • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
   Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
  • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
   Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
  Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

  Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

  Przedterminowa spłata

  Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
   
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
   
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
  Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

  Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
  Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.