Raporty Bieżące za rok 2016

ESPI 9/2016 Transakcje na instrumentach finansowych poręczycieli obligacji Emitenta
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Emitent"_ informuje, iż Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu, poręczyciel _Poręczyciel 4_ obligacji serii D i E Emitenta _Obligacje_ dokonał emisji 4.800.000 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, których łączna cena emisyjna wyniosła 300 mln zł. Objęcie akcji nastąpiło za wkład pieniężny w trybie subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umowy o objęcie akcji ze spółką Everest Finanse Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu _również poręczycielem Obligacji Emitenta, Poręczyciel 1_. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, kapitał zakładowy Poręczyciela 4 będzie wynosił 5 mln zł.
30.12.2016, 13:41
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
30/2016 Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za III kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączeniu następujące sprawozdania finansowe za III kwartał 2016 r.:
12.12.2016, 19:07
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
29/2016 Sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2016 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.
12.12.2016, 18:41
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
28/2016 Zmiana terminu przekazania jednostkowego sprawozdania finansowego za III kw. 2016 r.
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. (Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kw. 2016 r. (Sprawozdanie) zostanie przekazane w dniu 12 grudnia 2016 r. zamiast pierwotnie zadeklarowanego terminu 14 grudnia 2016 r.

Publikacja Sprawozdania wynika z par. 21 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta.
08.12.2016, 15:01
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
2/2016 Emisja obligacji serii I
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o przydziale w dniu 8 stycznia 2016 r. 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji przypada na 08 lipca 2019 r.

16.11.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 7/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 30.09.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:
Według stanu na dzień 30.09.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 64 583 166,67 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.09.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
14.11.2016, 11:51
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 6/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.09.2016 r
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:
Według stanu na dzień 30.09.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 86 314 203,78 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.09.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
14.11.2016, 11:48
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 5/2016 Przydział obligacji serii J Emitenta
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału 20.000 _słownie: dwadzieścia tysięcy_ obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_ _"Obligacje"_, pod warunkiem ich opłacenia do dnia 14 października 2016 r. _"Dzień Wpłaty"_. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.
13.10.2016, 14:48
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
26/2016 Sprawozdania finansowe poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za II kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu następujące sprawozdania finansowe za II kwartał 2016 r.
13.09.2016, 15:44
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
25/2016 Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2016 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.
13.09.2016, 15:35
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
25/2016 Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje w załączaniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2016 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z weryfikacji tego sprawozdania finansowego.
13.09.2016, 14:03
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 4/2016 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych Emitenta oraz poręczycieli obligacji serii D i E Emitenta za I półrocze 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 1 września 2016 r. otrzymał od niezależnego biegłego rewidenta – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. _"Grant Thornton"_ oświadczenia lub odpowiednio wszedł w posiadanie oświadczeń, w których Audytor wskazał, iż jest w trakcie przeglądu następujących sprawozdań finansowych:
01.09.2016, 16:47
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 3/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:
Według stanu na dzień 30.06.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 58 364 212,25 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.06.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
22.08.2016, 16:21
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 2/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:
Według stanu na dzień 30.06.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 77 447 501,77 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.
Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 30.06.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
22.08.2016, 16:16
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
24/2016 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Navigator Capital S.A.
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 lipca 2016 r. zawarł umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy ze spółką Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (Umowa).

13.07.2016, 15:49
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
ESPI 1/2016 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie _"Spółka"_ działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_ informuje, iż w dniu 05 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała Spółkę o przydzieleniu dostępu do ESPI w typie "Emitent ASO". W związku z powyższym Spółka od dnia dzisiejszego tj. od dnia 05 lipca 2016 r. rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.
05.07.2016, 12:13
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
22/2016 Zaudytowane sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka Akcyjna za 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.2 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 4”) za okres od 19.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem z badania sprawozdania finansowego.
30.06.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
18/2016 Sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2016 r.
14.06.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
19/2016 Sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za I kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) za I kwartał 2016 r.

Emitent niniejszym informuje również, że wartość współczynnika obliczanego dla Poręczyciela 1 zgodnie z zapisami pkt 17.20.1 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta wynosiła na dzień 31 marca 2016 roku 0,25.
14.06.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
20/2016 Sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 4”) za I kwartał 2016 r.
14.06.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
21/2016 Połączone sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Everest Finanse Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta („Warunki Emisji”) przekazuje połączone sprawozdanie finansowe pro-forma spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) oraz Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 4”) za I kwartał 2016 r. wraz z raportem z weryfikacji sprawozdania. Załączone sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z definicją Sprawozdania Połączonego, która zamieszczona została w Warunkach Emisji.
14.06.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
15/2016 Zaudytowane sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.2 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) za 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem z badania sprawozdania finansowego.
22.05.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
16/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 31.03.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D:
Według stanu na dzień 31.03.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 74 081 854,90 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.03.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
22.05.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
17/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 31.03.2016 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E:
Według stanu na dzień 31.03.2016 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 54 942 507,99 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.03.2016 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
22.05.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
14/2016 Zawarcie umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym przez Everest Finanse S.A.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) powziął informację, że dnia 27 kwietnia 2016 roku Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym.

Kredyt w Rachunku bieżącym został udzielony do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Całkowita spłata Kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z Umowy powinna nastąpić dnia 27 kwietnia 2018 r.
27.04.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
12/2016 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii D
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku informacji o dokonaniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją 2488188 zbioru wierzytelności pieniężnych o zmiennym składzie aktualnych i przyszłych przysługujących spółce Everest Finanse S.A. z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym, których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi od 28 do 37 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii D.
21.04.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
13/2016 Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii E
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku informacji o dokonaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisu do Rejestru Zastawów pod pozycją 2488359 zbioru wierzytelności pieniężnych o zmiennym składzie aktualnych i przyszłych przysługujących spółce Everest Finanse S.A. z tytułu pożyczek gotówkowych udzielanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym, których wiek (ustalany każdorazowo na dzień oceny zawartości zbioru) wynosi od 18 do 27 lat oraz od 46 do 48 lat, tytułem zabezpieczenia obligacji na okaziciela serii E.
21.04.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
11/2016 Zmiana warunków Emisji obligacji serii B
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku doszło do zmiany warunków emisji obligacji serii B. W ramach wprowadzonych zmian dzień wykupu obligacji zmieniony został na dzień 14 kwietnia 2018 roku.
Emitent uzyskał zgodę wszystkich obligatariuszy na zmianę warunków emisji obligacji serii B.
14.04.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
10/2016 Uzupełnienie sprawozdania finansowego Emitenta za IV kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu uzupełnione sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. W raporcie EBI nr 8/2016 z dnia 15 marca 2016 roku Emitent omyłkowo nie opublikował jednej strony sprawozdania finansowego.
Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.
15.03.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
8/2016 Sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za IV kwartał 2015 r.
15.03.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
9/2016 Sprawozdanie finansowe spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za IV kwartał 2015 r.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym zgodnie z zapisami pkt 21.3 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta przekazuje jednostkowe sprawozdanie spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Poręczyciel 1”) za IV kwartał 2015 r. wraz z oświadczeniem spółki Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
Emitent niniejszym informuje również, że wartość współczynnika obliczanego dla Poręczyciela 1 zgodnie z zapisami pkt 17.20.1 Warunków Emisji Obligacji serii D oraz E Emitenta wynosiła na dzień 31 grudnia 2015 roku 0,70.
15.03.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
7/2016 Zbycie przedsiębiorstwa przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) powziął informację, że dnia 29 lutego 2016 roku dokonane zostało przeniesienie przedsiębiorstwa EVEREST FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej zwaną „Zbywcą”) z siedzibą w Poznaniu na spółkę Everest Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwaną „Nabywcą”) w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.). Zarówno Zbywca jak i Nabywca poręczyli całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji serii D i E oraz zostali określeni w warunkach emisji tych obligacji jako Poręczyciel 1 oraz Poręczyciel 4. Możliwość przeniesienia przedsiębiorstwa przez Zbywcę na Nabywcę została dodatkowo opisana w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do obrotu obligacji serii D oraz Nocie Informacyjnej sporządzonej na potrzeby wprowadzenia do obrotu obligacji serii E. W ocenie Emitenta przeprowadzona transakcja nie wpływa na zdolność Emitenta do regulowania zaciągniętych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu obligacji serii D oraz E.
01.03.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
5/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii D wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii D. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 72 147 960,20 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii D.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
29.02.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
6/2016 Wartość przedmiotu zastawu zabezpieczającego obligacje serii E wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii E Zarząd Spółki Everest Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do wiadomości informację na temat wartości Zbioru Wierzytelności stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii E. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość Zbioru Wierzytelności wynosiła: 51 464 592,65 zł, co oznacza iż wartość Zbioru Wierzytelności stanowi co najmniej 150% wartości emisji obligacji serii E.

Wycena Zbioru Wierzytelności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. została przeprowadzona przez CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
29.02.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
4/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o wyznaczeniu następujących terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku:
- raport roczny za 2015 rok – w dniu 30.06.2016 r.
- raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku - w dniu 30.09.2016 r.
25.01.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
3/2016 Nabycie celem umorzenia obligacji serii A oraz C
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje o nabyciu w dniu 14 stycznia 2016 roku celem umorzenia 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) sztuk obligacji serii A Emitenta oraz 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) sztuk obligacji serii C Emitenta. Emitent dokonał nabycia wszystkich wyemitowanych obligacji serii A oraz C, w związku z czym zobowiązania Emitenta z tytułu ww. obligacji przestały istnieć.
15.01.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
1/2016 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Emitenta odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Mariusza Siczyńskiego oraz powołało:
1. Pana Andrzeja Dworczaka - do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,
2. Pana Zbyszko Pawlaka – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Pan Andrzej Dworczak jest dyrektorem finansowym grupy Everest Finanse, a do dnia 29 grudnia 2015 roku był również prokurentem samoistnym Emitenta.
Pan Zbyszko Pawlak jest dyrektorem generalnym grupy Everest Finanse, a do dnia 29 grudnia 2015 roku był również prokurentem samoistnym Emitenta.
04.01.2016, 06:26
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z O.O. KRS 0000457017
Bieżące
Powrót
Na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z oferty pożyczki?

Decyzja o zaciągnięciu pożyczki powinna być zawsze dobrze przemyślana. Przed podpisaniem umowy zastanów się, jaka kwota jest Tobie potrzebna oraz na jak wysokie raty Ciebie stać. Umowę, zanim podpiszesz, przeczytaj. 
Podpowiadamy, jak ominąć najczęstsze pułapki i czerpać maksymalne korzyści z wybranego instrumentu finansowego. Zacznijmy od regulacji prawnych.

 • Podstawy prawne umowy pożyczki
Regulacje dotyczące pożyczki zawartej pomiędzy konsumentem a instytucją finansową zawarte są w przepisach polskiego prawa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 993, z późn. zm.). Umowa pożyczki jest jednym z rodzajów umowy o kredyt konsumencki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady zawierania umów o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umów o pożyczkę. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym reguł dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, które zwiększyłyby ochronę osób fizycznych.
 
Ważne pojęcia związane z kredytem konsumenckim
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niepowiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
 • Ocena zdolności kredytowej – polega na analizie zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena zdolności kredytowej jest dokonywana przez kredytodawcę na podstawie ustalonych kryteriów. Uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest wymagane by uzyskać pożyczkę. Obowiązek badania zdolności kredytowej wynika z zasady odpowiedzialnego kredytowania i pożyczania środków pieniężnych, zawartej między innymi w dyrektywie 2008/48/WE. Kredytobiorca by dokonać oceny zdolności kredytowej może oprzeć się na informacjach uzyskanych od konsumenta, zażądać dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, a także sprawdzić konsumenta w bazach informacji gospodarczej.
 • Całkowity koszt pożyczki, całkowity koszt kredytu – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. Inaczej mówiąc, całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty (odsetkowe i pozaodsetkowe), jakie musisz ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Kwota ta powinna być wskazana w każdej umowie kredytowej i w formularzu informacyjnym dołączanym do umowy.
 • Całkowita kwota kredytu – zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt.
 • Całkowita kwota do zapłaty – to suma całkowitego kosztu kredytu/pożyczki i całkowitej kwoty kredytu/pożyczki. Jest to łączna kwota jaką należy zwrócić bankowi czy instytucji pożyczkowej, w formie rat przez cały okres trwania umowy.
 • Oprocentowanie - to wskaźnik, który wyraża w procentach koszt odsetek w skali roku. Jest naliczane w całym okresie trwania umowy od kapitału (czyli kwoty kredytu), jaki pozostaje po spłacie każdej kolejnej raty. W praktyce możemy mieć do czynienia z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Maksymalna wysokość oprocentowania jest określona w prawie.
 • RRSO - czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ten element umowy, który często wprawia konsumentów w duże zakłopotanie. Należy wyjaśnić, że RRSO to nie jest prosta relacja, która wyraża w procentach stosunek pomiędzy kosztem kredytu a jego kwotą. Wzór obliczania RRSO jest dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO.

Kredytodawca - regulacje prawne

Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek natomiast udzielają także firmy z sektora pozabankowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kredytów konsumenckich udzielają obok banków instytucje pożyczkowe prowadzące działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 200 000 zł. Po nowelizacji w 2017 r. przepisów ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi zostać wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Adres strony internetowej, gdzie prowadzony jest rejestr KNF to www.knf.gov.pl.

Obowiązki informacyjne kredytodawcy

Przepisy prawa dokładnie regulują obowiązki informacyjne nałożone na kredytodawcę po to, by zmniejszyć ryzyko podjęcia przez konsumenta błędnych decyzji dotyczących umowy. Z tego powodu szczególny nacisk został położony na etap przed zawarciem umowy kredytu.

 • Reprezentatywny przykład

Prawo wymaga by każda reklama kredytu, czy pożyczki, która zawiera ofertę wskazywała wybrane parametry kredytu/pożyczki. Jednak te instrumenty finansowe są złożone i ich składniki różnią się w zależności od wybranej przez klienta oferty. Dlatego wprowadzony został reprezentatywny przykład. Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju.

 • O czym musisz zostać poinformowany przed umową pożyczki?

Przede wszystkim musisz otrzymać formularz informacyjny, który zawiera komplet danych dotyczących umowy. Możesz go otrzymać na trwały nośnik. Poza tym kredytodawca bądź pośrednik kredytowy zobowiązany jest  do udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących zapisów umowy oraz szczegółów dotyczących oferty.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umów pożyczek gotówkowych

Tych kilka wskazówek pomoże Ci uniknąć wielu problemów i przykrych niespodzianek w trakcie spłaty pożyczki. Niezależnie, czy podpisujesz umowę na pożyczkę online czy w oddziale, czy przy asyście doradcy u siebie w domu zwróć uwagę, na poniższe pułapki.
 • Pilnuj dat
  W umowie kredytu sprawdź zapis, jaki dzień uważa się za dzień spłaty raty. Ma to znaczenie, gdy raty spłacasz przelewem, a posiadasz konto bankowe w innym banku niż udzielający Ci pożyczki. Kilkudniowe różnice między pobraniem kwoty z Twojego rachunku a zaksięgowaniem jej na rachunku banku mogą spowodować niepotrzebne kłopoty.
 • Sprawdź nie tylko RRSO
  Nie porównuj oferty jedynie pod kątem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. RRSO maleje wraz z okresem spłaty kredytu. Nie oznacza to jednak, że im dłużej będziesz spłacać raty, tym kredyt będzie tańszy. Jest dokładnie na odwrót. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym więcej odsetek zapłacisz do banku. To prawda, że RRSO pokazuje koszt kredytu, ale w ujęciu rocznym, przez co kredyty zawierane na krótszy okres np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO (sięgające nawet kilkuset procent), choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Aby RRSO było miarodajnym wskaźnikiem, oferty muszą mieć podobne założenia tj. częstotliwość spłaty, rodzaj rat oraz okres spłaty zobowiązania.
 • Nie daj się złapać na promocje
  Uważaj na banki i firmy, które oferują pożyczki na promocyjnych warunkach lub oferty limitowane. Wiąże się to zazwyczaj ze skorzystaniem z dodatkowych usług jak konto bankowe, karta kredytowa czy ubezpieczenie. Przed podpisaniem takiej umowy należy sprawdzić, czy koszty związane z dodatkowymi usługami nie przekraczają wartości oferty. Może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z oferty bez promocji. Pożyczka gotówkowa z zerowym oprocentowaniem lub niskim RRSO to może być również chwyt marketingowy. Po dokładniejszej analizie okazuje się, że obciążona jest ona wysoką opłatą przygotowawczą i innymi ukrytymi kosztami, bądź zobowiązaniami. Sama adnotacja „oprocentowanie 0%” lub niskie RRSO nie jest miarodajna. Liczy się wysokość rat i ich ilość.
 • Podaj prawidłowe dane kontaktowe i dbaj by były aktualne
  Upewnij się, że we wniosku o pożyczkę składanym online lub na infolinii podałeś prawidłowe dane. W przypadku Bocian Pożyczki istotny jest numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować i adres zamieszkania. Jeżeli Twoje dane się zmieniły zadzwoń na 600 100 100 by je zaktualizować. Zapisy umowy pożyczki nakładają obowiązek aktualizowania danych na klienta.
 • Możliwość odstąpienie od umowy pożyczki
  Na gruncie przepisów prawa polskiego, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki lub umowy pożyczki na podstawie zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu otrzymanej kwoty. Prawo mówi, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni. Ale co ważne – bank lub firma pożyczkowa może naliczyć odsetki za okres, w którym dysponowałeś pożyczonymi środkami, warto więc zwrócić pożyczoną kwotę jak najszybciej. Na kredytodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia konsumentowi aktualnego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w momencie jej zawarcia. W Bocian Pożyczki formularz odstąpienia od umowy znajduje się na końcu dokumentu umowy pożyczki.
Opóźnienie, zwłoka w spłacie kredytu

Opóźnienia w spłacie rat kredytu mogą wynikać z róznych powodów. Bardzo ważne jest by ich unikać, bo mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Pierwsze z nich to naliczenie karnych odsetek. Warto mieć świadomość, ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie. Wartość ta zależy od wysokości stopy referencyjnej NBP. Od 7 kwietnia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi maksymalnie 20%.

Przedterminowa spłata

Zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie. Kredytodawca nie może uzależnić zgody na wcześniejszą spłatę pożyczki od braku informacji od konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ustawodawca zagwarantował konsumentowi bezwzględne prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1000 zł na 35 tygodni:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1000 zł, umowa zawierana na 35 tygodni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,28%, całkowita kwota kredytu 1000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1230,60 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 230,60 zł (w tym: prowizja 70,50 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 35 zł, odsetki 65,10 zł), pierwsza rata tygodniowa 35,16 zł, kolejne raty tygodniowe po 35,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 1500 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 1500 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,29%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty 1897,70 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 397,70 zł (w tym: prowizja 171,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 122,70 zł), pierwsza rata tygodniowa 43,11 zł, kolejne raty tygodniowe po 43,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.
 
Reprezentatywny przykład dla pożyczki na kwotę 2000 zł na 44 tygodnie:
Reprezentatywny przykład dla pożyczki w wysokości 2000 zł, umowa zawierana na 44 tygodnie: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 86,44%, całkowita kwota kredytu 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2462,20 zł, oprocentowanie stałe 18,5%, całkowity koszt kredytu 462,20 zł (w tym: prowizja 237,00 zł, opłata przygotowawcza 50 zł, opłata za dostarczenie środków 10 zł, opłata za usługę terenowej obsługi 44 zł, odsetki 130,20 zł), pierwsza rata tygodniowa 70,30 zł, kolejne raty tygodniowe po 70,35 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.06.2024.

Minimalne RRSO dla pożyczek oferowanych przez Bocian Pożyczki wynosi 76,25%, maksymalne RRSO wynosi 86,62%.
Minimalny okres umowy wynosi 35 tygodni, maksymalny okres umowy wynosi 44 tygodnie.